Kartena är glada att hälsa David Sjölander välkommen som projektledare och affärsutvecklare.

David kommer senast från systerföretaget Projektstyrning Prima AB och har en gedigen erfarenhet från utveckling och försäljning av planeringsystsem baserad på ruttoptimering. David har arbetat med så väl den svenska offentlig sektorn som globala serviceföretag och kompletterar vår befintliga organisation väl inför höstens utmaningar.