Addnode Groups dotterbolag Kartena fick i mars 2016 ett tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende IT-stöd för planering, genomförande och uppföljning av verksamheter inom välfärdsområdet i Göteborg stad, en order värd cirka 35 MSEK. Beslutet har sedan i flera omgångar överklagats. Kammarrätten har nu lämnat besked om att de inte beviljar tillstånd för fortsatt prövning.

Kammarrättens beslut innebär att Addnode Group nu kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad i enlighet med tilldelningsbeslutet. Avtalet har ett bedömt värde om 35 MSEK över fyra år, med option på förlängning om ett plus ett år.

  • Affären har överklagats i flera omgångar och vi är nu glada att äntligen få möjlighet att skriva ett kontrakt med Göteborgs stad. Våra programvaror levererar inte bara en stor kundnytta, utan bidrar också till en stark samhällsnytta, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska offentliggöra i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2016 kl. 15.15.

För mer information, vänligen kontakta: Andreas Wikholm, affärsområdeschef, Addnode Group Process Management. Tel: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com

Staffan Hanstorp, vd och koncernchef, Addnode Group AB Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Om Addnode Group Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar. Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.