Moderna lösningar inom geografisk IT

Kartena är ett konsultföretag med lång erfarenhet av geografiska IT-system. Vår mission är att sprida användningen av geografisk IT genom att erbjuda användarvänliga system baserade på modern teknik.

Kartenas produkter

Läs mer om Kartenas produkter inom ledningsanvisning och ruttoptimering

InCheck

InCheck är Sveriges nya ärendehanteringssystem för ledningsansvisning. Systemet effektiviserar hanteringen av förfrågningar om ledningsanvisning för ledningsägare inom både privat och kommunal sektor. InCheck är skräddarsytt för att användas tillsammans med Ledningskollen.se och kan anpassas till den egna organisationen.

Rutger

Rutger är en platform för att bygga verksamhetsanpassade ruttoptimeringslösningar på. Ta bort det komplexa och gå för ett användarvänligt och kraftfullt alternativ till ruttoptimering som är anpassat till din verksamhet.